Презентация за ДЗИ и НВО - организация и дати  тук

  ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 15.02-18.02-2022г. - подаване на заявления за явяване на НВО по ЧЕ и ДК
  • 03.02 – 18.02.2022 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ЗПГ
  • до 17.05.2022 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • 18.05.2022 и 20.05.2022 - провеждане на ДЗИ
  • до 08.06.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 14,15 и 16.06.2022г. - провеждане на НВО БЕЛ, ЧЕ по желание и МАТ
  • 13-16.06.2022 - провеждане на НВО по желание - дигитални компетентности
  • 01.07 – 16.07.2022 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

 Полезни сайтове : 

http://zamaturite.bg/

http://mon.bg/

http://www.rio-blg.com /