Тест ИТ 8 клас Изходно ниво

  1. WinRAR не е
    приложен софтуер
    програма за архивиране
    системен софтуер
    и трите отговора са верни
  2. 7.В състава на системния блок не е
  3. централния процесор
    оперативната памет
    монитора
    захранващия блок
  4. Поколенията компютри се определят :
  5. от елементната им база
    от тяхното предназначение
    от функционалните възможности
    от тяхната бързина
  6. Всички периферни устройства не могат да работят без: :
  7. Кабели
    Драйвери
    Консумативи
    Букси
  8. При търсене на файлове символа ? заменя:
  9. едни символ
    повече от един символ
    цяло разширение
    цяло име
  10. Информацията в Интернет се предава на
  11. Файлове
    Пакети
    Потоци
    Папки
  12. Кое от следните твърдения е вярно:
  13. ДОС е многопотребителска система
    Windows е еднозадачна операционна система
    ДОС е многозадачна операционна система
    Windows е многозадачана операционна система
  14. Топология в локаланата мрежа е:
  15. разделянето на крайните възли на сървер и работни станции
    съвкупност от мрежови устройства и свързващи елементи в мрежата
    начина на разполагане и свързване на отделните възли в мрежата
    бързината на предаване на данни
  16. Не можете да използвате мрежов принтер ако :
  17. е самостоятелен възел в мрежата
    е споделен принтер , инсталиран на друг компютър
    не е инсталиран на вашия компютър
    нито едни от посочените отговори
  18. За да работите с файл, споделен на др. компютър трябва да отоврите папака:
  19. My computer
    My Network Pleaces
    Shared Documents
    Programs Files
  20. Инсталационния пакет на приложен софтуер трябва да съдържа:
  21. Изпълним файл
    Текстов файл с инструкция за инсталиране
    Папка с данни , необходими за инсталирането
    Драйвер


    


    ©        Сандански 2009 разработила Кирилова