Брошура 1-2021 - тук                     Брошура 2-2021 - тук                     Учебни планове по професии  - тук         ЗАЩО моят избор е ЗПГ - тук  и тук

Свободни места за ученици за учебната 2020-2021 година 
9-11 клас

Професии/Специалности  след седми клас за учебната 2021/2022
График за прием по специалности след седми клас за учебната 2021/2022