Тест по география и икономика
1. При кой от процесите във височина температурата се повишава, а не намалява, както е закономерно ?

конвекция ;
сублимация;
инверсия;
изотермия.


2. В кой природен пояс попада зоната на степите?

екваториален;
субекваториален
тропичен
умерен,


3. Коя от държавите на изток граничи с Тихия океан, а на запад има излаз на Балтийско и и Черно море? ?

Германия;
Франция;
Русия;
Швеция.


4. Кой процес изразява увеличаването на броя на градското население и броя на градовете в света?

урбанизация;
субурбанизация
дезурбанизация
реурбанизация


5. Коя е организацията на страните износителки на петрол?

АСЕАН;
ОПЕК;
НАФТА;
НАТО.


6.Коя група страни е сред най-големите производители на чай в света?

Норвегия, Финландия, Швеция;
Мароко ,Алжир, Египет;
Мексико, Панама, Коста Рика;
Индия, Китай, Шри Ланка


7.Коя от страните е разположена в Близкия изток?

Тайланд;
Индия
Сирия
Китай


8. Коя от държавите не се намира в Западноевропейския регион?

Швейцария
Чехия
Белгия
Австрия


9.Коя река не се пресича от държавната граница на България?

Струма;
Места;
Арда;
Луда Камчия.


10. При кое селища има находища на гипс?

Кошава;
Сатовча;
Фролош;
Зимица.


11. Коя от изброените планини не е част от Средна Стара планина?

Шипченска;
Троянска;
Елено-Твърдишка;
Мургашка.


12. Коя котловина не се намира в областта Краище?

Пернишка;
Радомиска;
Златишко-Пирдопска;
Брезнишка.


13. Кой от посочените градове е наследник на старо тракийско селище?

Варна/ Одесос/;
Ямбол / Кабиле ;
Ловеч / Мелта;
Созопол / Аполония/.


14. Коя ТЕЦ е топлофикационна?

"Бобовдол"
"Марица-Изток 1"
"Марица Изток 2"
"Варна".


15. В коя двойка регион - туристическа забележителност има несъответствие?

Северозападен – Магурата;
Югозападен-Рилски манастир;
Западен Тракийско-Родопски-Леденика;
Североизточен Придунавски-Сребърна.


16. Бубарството е специализиращ отрасъл на аграрното стопанство в:

Югозападния регион;
Западния Тракийско - Родопски;
Източния Тракийско - Родопски;
Югоизточния регион.


17. За кой град се отнася характеристиката: „ Областен център, образуван от сливането на три селища. Представлява модерен град със запазена специфична архитектура. Градът и областта, на която е център, са единствените в България, които нямат жп връзка с останалите области.

Смолян
Плевен
Пловдив
Варна


18. Коя крайбрежна алувиална низина не се намира в Северозападния регион?

Арчаро-Орсойска
Айдемирска;
Долноцибърска
Козлодуйско-Оряхвска


19. 92 % от промишлената продукция на Югоизточния регион се получават от :

машиностроене и електротехническа;
химическата промишленост;
лека и хранително-вкусова
всички изброени.


20. В кои райони у нас е развита цветната металургия?

Родопски и Средногорски
Родопски и Старопланински;
Странджански и Родопски
Средногорски и Старопланински


 

 

    © Сандански 2010, разрaботила Емилия Карамфилкова